Voorwaarden Vloeren

Eigendomsvoorbehoud:
Azra Home Collection B.V. winkel blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte goederen zolang de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de goederen aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald. Azra Home Collection B.V. behoudt het recht om producten retour te nemen totdat de facturen volledig zijn voldaan

Betalingsvoorwaarden bij Installatieopdrachten:

– Een aanbetaling van 50% is vereist op de dag van het plaatsen van de bestelling.

– De resterende betaling van 50% moet binnen 48 uur vóór de materiaallevering worden voldaan.

Installatievoorwaarden:

– Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor de hoeveelheid besteld materiaal op basis van vierkante of strekkende meters, ook als de hoeveelheid is gebaseerd op onze calculaties.

– Verantwoordelijkheid voor restafval na installatie ligt bij de klant.

– Verschillen in hoogte tussen kozijnen/drempels en de basisvloer moeten voor de installatiedatum worden gecorrigeerd.

– Alle obstakels die het leggen kunnen hinderen, zoals plinten en deuren, moeten door de klant worden verwijderd.

– Installatiewerk kan uitlopen; exacte tijden zijn niet te garanderen.

– Uitgesloten van garantie zijn beschadigingen zoals krassen en deuken veroorzaakt door de klant, evenals waterschade en witbreuk.

– Annuleringen of wijzigingen in de installatieplanning dienen minimaal 14 werkdagen voor de geplande datum via e-mail aan hello@azrahomecollection.nl te worden doorgegeven. Te late wijzigingen resulteren in een boete van €250,- incl. BTW.

– Wij bieden 1 jaar installatiegarantie, tenzij anders overeengekomen.

Specifieke Voorwaarden voor Laminaat/PVC Click Vloeren:

– Deze vloeren moeten minstens 48 uur acclimatiseren bij een kamertemperatuur van 18-20 graden.

– De ruimte moet droog, leeg en schoon zijn voor aanvang werkzaamheden.

– Meubels dienen door de klant verplaatst te worden voorafgaand aan de installatie.

Specifieke Voorwaarden voor PVC (Dry Back):

– Vloeren moeten 48 uur acclimatiseren in een vlakke positie bij kamertemperatuur.

– De ruimte moet schoon, stofvrij en leeg zijn.

– Vraag naar het opstookprotocol indien uw situatie dit vereist.

Egaliseren

Een vloer egaliseren betekent niet dat de vloer waterpas gemaakt wordt, maar dat er een vlakke en gladde ondergrond gecreëerd wordt. Dit proces is met name belangrijk bij het leggen van marmoleum, vinyl en verlijmbare PVC vloeren. Door een laag egaline aan te brengen, worden oneffenheden, scheuren en gaten opgevuld, waardoor je een gelijkmatige basis krijgt. Het is essentieel te begrijpen dat het egaliseren enkel gericht is op het vereffenen van de oppervlakte en niet op het nivelleren ervan. Dus hoewel de vloer na het egaliseren glad en egaal zal zijn, kunnen er nog steeds hoogteverschillen aanwezig zijn als de oorspronkelijke dekvloer niet waterpas is. Het primaire doel van egaliseren is om de gekozen vloerbedekking gemakkelijk en correct te kunnen verlijmen.

Plinten en Afwerking:

– Hoge plinten kunnen kieren vertonen na installatie; deze worden niet standaard afgekit.

– Strak langs de muur leggen zonder plinten is mogelijk tegen meerprijs.

Leveringsvoorwaarden:

– Levering vindt plaats tot de eerste drempel van het gebouw.

– Levering kan met maximaal twee werkdagen worden vertraagd door externe factoren.

Retourbeleid:

– Ongeopende en onbeschadigde materialen kunnen binnen 14 dagen na factuurdatum worden geretourneerd.

– Retourzendingen dienen te gebeuren in ons magazijn in Amsterdam.

– Restpartijen zijn uitgesloten van retour.

Klachten en Garantie:

– Bij problemen, neem direct contact op via hello@azrahomecollection.nl met foto’s en een beschrijving van de klacht.

Overige Voorwaarden:

– Mondelinge afspraken door vertegenwoordigers of partners zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging via ons e-mailadres.

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.